Paso Doble je poreklom iz Španije. Paso Doble je poznat već od 20-ih godina XX veka, kada su ga zvali pantomimom koride (bikoborbe). Današnja forma je razvijena u Francuskoj gde su ga u početku plesali baletski umetnici, a tek kasnije se razvila show i takmičarska varijanta. Paso Doble prikazuje koridu u kojoj plesač preuzima ulogu toreadora, a plesačica crvenog plašta. Plesač i plesačica se zajedno kreću oko zamišljenog bika, tokom čega izvode Flamenko elemente i stilizovane figure koje podsećaju na borbu u areni.       Osnova plesa je naglašeno postavljanje pete i jastučića stopala i ritmički putujući koraci. Jedan od karakterističnih elementa je Appel, korak koji se pleše energično u mestu na jastučiću stopala, blagim spuštanjem kolena i pete. Appel je često uvodni korak mnogih figura. Karakter “Paso” plesača uveliko odredjuje motiv koride. Od plesača kao matadora-toreadora očekuje se skoro preterani ponos, hrabra odlučnost i elegancija, a od plesačice svesna udaljenost, velika fleksibilnost i brzina, sve kao posledica plesaču prepuštene uloge vodjenja. Za ovaj ples je potrebna velika koncentracija, “vatra” i prigušena samokontrola. Koraci se izvode zatezanjem cele mišićne strukture. Samo se tako može postići za ovaj ples karakteristično kratko i brzo kretanje i izvodjenje kontrolisanih poza. Potporna noga je uvek blago savijena. Od 1959. godine Paso Doble je uvršćen u krug latino-americkih plesova. Muzika: dostojanstvena, poletna, energična, oštra koračnica, jasno strukturirana, dva glavna dela sa tačno odredjenim krajevima (frazama). Na kraju svake fraze postoji tzv. korak Highlight koji se mora odigrati u tačno odredjeno vreme. Karakteristike Karakter: ponos i dostojanstvo, španski sa dodatkom Flamenko koraka Kretanje: prostorno i progresivno, kruženje i koračanje, pokreti s plaštom Takt: 2/4 Tempo: 62 bpm Naglasak: lagani na prvom udarcu Dizanje i spuštanje: ima u nekim figurama Dinamika: koračanje je čvrsto i direktno Interpretacija Naglašava se stalno trodimenzionalno menjanje oblika tela, “začinjen” Flamenko pokretima uz korišćenje ruke, laktova, zglobova i prstiju. Za kreiranje ispravne interpretacije dinamike, koriste se stopala, tačnije pete. Karakteristične su linije: Spanish, Press line, dizanja i Flamenko stepovi.

Ostavite Komentar

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime