Rumba je grupno ime više kubanskih plesova. Ples karakteriše erotska igra, vruće ljubavno takmičenje, umetnost ženskog zavodjenja. U medjusobnoj konverzaciji žene i muškarca, žena se dvoumi izmedju predanosti i odbijanja, a muškarac izmedju privlačenja i nezavisnosti. Izraz toga postiže se snažnim kretanjem kukova i karlice. U opisima iz XIX veka Rumbu prikazuju kao strastven, zavodljiv ples u kojem se žena trudi zavesti muskarca izazovnim kretanjem kukova. Kretanje kukova je tipičan element Rumbe, koje nastaje prenosom težine na ispruženu nogu. U interesu kreiranja estetskog i lepog plesa, u Rumbu su uneti različiti jazz elementi. Muzika je bogata afro-kubanskim ritmovima. Iz ovih ritmova razvile su se dve vrste plesova: Habanera u XIX i Modern Rumba u XX veku koje su u bliskom medjusobnom srodstvu. Muzika se svira sporo (Rumba-Bolero u Evropi) ili u bržem tempu kao u Rumbi-Guaracha i “kubanskoj rumbi”. Rumba je u Evropu stigla 1930. godine preko New Yorka. Prvi Rumba hit bio je “The peanut wendor” koji je osvojio ceo svet. Prve koreografije izradili su Englezi, a zatim su ih preuzeli Francuzi i Nemci. Izmedju 1931. i 1933. godine Rumba se nije baš probila, jer većina nije znala plesati. Najčešće su plesali Foxtrot korake dodajući im kretanje kukova. Novi zalet je dobila nakon 1945. godine zahvaljujući Francuzima. Zajedno sa njima, Rumbom su se bavili i Englezi. Tokom dva “Rumba-rata” (1956/58. i 1961/63.) raspravljali su o standardizaciji tehnike Rumbe. Suprotstavljale su se tzv. “Cuban style”, koga je izvesni Francuz Pierre razvio iz Mamba u Engleskoj i “Square Rumba”, spori Rumba-Bolero koju je razvio Lucien David u Francuskoj. “Rumba-rat” se završio tako što je medjunarodni odbor odlučio da se Rumba može graditi na dva osnovna koraka. Na kraju se proširio “Cuban Style” s obzirom da su se skoro svi parovi koristili ovim stilom. Današnje plesne škole se koriste ovim stilom. Od 1964. godine Rumba je priznata kao takmičarski ples i od tada je neizostavni deo latino-američkih plesova. Karakteristike Karakter: erotična, osećajna i strastvenaKretanje: stacionarno, prostorno, klizanje, tečno s naglascimaTakt: 4/4Tempo: 27 bpmNaglasak: na četvrtom taktuDizanje i spuštanje: nemaDinamika: ritmički pokreti, koraci su jaki i direktni Interpretacija Naglasak je na kretanju tela i akciji kukova koje nastaje kontrolisanim prenosom težine s jedne na drugu nogu. Svaki pokret traje 1/2 takta, a akcija tela pojavljuje se u drugoj polovini takta. Telo nikad ne prestaje menjati svoj oblik. Pokreti rukama proizilaze iz središta tela i rezultat su kretanja tela. Pažnju treba posvetitii prezentaciji stopala, odnosno artikulaciji kretanja. Stopala su stalno u kontaktu sa podom. Partner mora osećajno voditi partnerku rukama i imati na umu ideju o njenom kretanju.

Ostavite Komentar

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime