Statististički podaci mogu često biti izuzetno korisni, mada u velikom broju slučajeva i praktično neupotrebljivi, pa mnogi analitičari statistiku upoređuju sa bikinijem za koji iz šale ističu d“pokazuje sve, ali ništa ne otkriva”. Navešćemo samo neke od podataka do kojih smo došli:
• Ono što verovatno niste znali jeste da trenutno u Beogradu živi 873.614 dama i samo 785.826 pripadnika jačeg bola. Nežniji pol je dakle u prednosti za čak 88.000.
• Prema podacima iz 2011. godine vodom iz Save se svakog jutra umije čak 1.731.425
ljudi, a taj broj se u poslednjih tri godine uvećao za čak 50.000 novih duša.
• Beograd ima 17 opština koje imaju ukupno 7.664 ulice od čega se 4.714 nalazi u
urbanijem delu grada koji krase i 22 trga, 18 fontana i 65 parkova.
Bulevar JNA je ulica dugačka 16 kilometara i za njenu izgradnju je utrošeno najviše
asfalta. Kada bismo razmišljali hipotetički i sve ulice i bulevare spojili u jednu ulicu,
njena dužina bi bila 10.500 kilometara što je otprilike jednako koliko je Evropa udaljena
od Australije.
• Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku grada Beograda, srpska prestonica ima
ukupno 630.000 stanova, 271.392 kućna broja, 157 naselja i 303 mesne zajednice.
• Kada je u pitanju životni vek stanovništva Beograda, muškarci žive prosečno 73.1
godinu, a žene 2.5 godine duže, dok prosečni Beograđanin ima 41.8 godina.
• Prosečna beogradska porodica broji 2.7 članova.
• Najviša tačka na teritoriji Beograda se nalazi na planini Kosmaj (628m), a najniža
u Grocki (71m). Takođe je na osnovu analiza ustanovljeno da je na 322.268 hektara
prosečna nadmorska visina 116 metara.
• U Beogradu godišnje možemo uživati u 2.096 sunčanih sati, dok je prosečna godišnja
temperatura u visini od 11.7 Celzijusa.
Kada je u pitanju tehnologija, Beograđani su prilično tehnološki osvešćeni i moderni. Čak
99.7% Beograđana ima televizor, mobilni telefon otprilike 90% stanovnika, dok internet
ima čak polovina žitelja naše prestonice.
• Većina Beograđana vikendom ostaje kod kuće, i to čak njih 61% dok druge gradove
posećuje oko 13%, zatim oko 11% odlazi na selo, oko 4% odmara u prirodi, oko 3%
uživa u svežem vazduhu prirode, 1% posećuje banje i svega 1.4% putuje u inostranstvo.
• Sa druge strane, u 2013. godini smeštaj u Beogradu popunjavalo je 638.179 turista,
što je za 13% više nego u 2012. godini. Ovaj podatak objašnjava zašto apartmani u
Beogradu toliko traženi.
• Beograd je jedan od kulturološki najbogatijih gradova regiona i šire i krase ga 193
spomenika i 238 skulpture, dok u prigradskim opštinama postoji još 70 spomenika i
skulptura.
• Vodom za piće iz “Beogradskog vodovoda” nas snabdevaju 39 javnih česmi i 5 dodatnih
koje se nalaze na samim izvorima.

Ostavite Komentar

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime