Marija Jovanović je psihološki savetnik i završila je napredni kurs iz racionalo-emotivno bihejvioralne terapije. Saradnik je na sajtu www.kaficamagazin.rs od njegovog osnivanja. REBT je sveobuhvatan pristup pomaganja ljudima da promene svoje disfunkcionalne emocije i ponašanja, pokazujući im kako da postanu svesni svojih uverenja i stavova koji stvaraju ova neželjena psihička stanja, i kako da promene ova disfunkcionalna uverenja i stavove. Najčeše disfunkcionalne emocije su anksioznost, stid, povređenost, osećanje krivice, bes, mržnja i depresija. To su emocionalne reakcije koje ljudima nanose štetu i poraz na planu preživljavanja i sreće. Šest principa leži u osnovi REBT-a: 1. Osećamo ono šta mislimo, odnosno kognicija najviše određuje ljudske emocije. Ne čine nas događaji sami po sebi tužnim, ljutim ili anksioznim, već nas ono što mi govorimo sebi o tim događajima uvodi u naša emocionalna stanja. Ljudi koji su socijalno fobični nisu uznemireni zbog ponašanja drugih ljudi, već sami sebe uznemiravaju govoreći sebi da će ih drugi odbaciti, povrediti ili biti zli prema njima, i da oni ne mogu podneti takvo njihovo ponašanje. 2. Mi uznemiravamo sebe pogrešnim razmišljanjem. Naši emocionalni poremećaji uzrokovani su disfunkcionalnim razmišljanjima kao što su preterivanje, crno-belo razmišljanje, pojednostavljivanje, rigidno mišljenje, preterane generalizacije, skakanje na zaključak, itd. 3. Menjanje našeg razmišljanja promeniće naša osećanja. Pošto nas misli uznemiravaju, smisleno je raditi na promijeni naših razmišljanja o sebi, drugima i svetu. Npr. umesto da sebi govori da će ga razgovaranje sa osobama suprotnoog pola samo dovesti do odbacivanja i da je to užasno, osoba može u realnosti da proveri da li je to zaista tako i da li će biti toliko užasno kao što to on ili ona pretpostavljaju.    4. Iracionalna uverenja imaju različite uzroke. Albert Ellis je često isticao da ljudska bića lako usvajaju iracionalna uverenja. Međutim, iako okolina, kultura i genetika igraju značajnu ulogu u razvijanju iracionalnih uverenja, mi smo ti koji imamo tendenciju da sebe uznemiravamo na razne načine. 5. Iako iskustvo i učenje iz prošlosti može biti značajno za učenje iracionalnih uverenja, REBT smatra važnim uočavanje načina na koje mi sada uznemiravamo sebe svojim uverenjima. Ljudi imaju tendenciju da neprestano uznemiravaju sami sebe na razne načine. REBT uči klijente kako da otkriju uverenja o sebi, drugima i svetu koja su naučili u prošlosti i procene da li su ona tačna i korisna u sadašnjosti. 6. Uverenja se mogu menjati. Pošto su ljudi prirodno skloni da razvijaju iracionalna uverenja, menjanje uverenja je nekada teško i zaheva upornost, zbog čega je REBT vrlo aktivna i direktivna terapija. REBT se uspešno koristi za pomaganje ljudima sa veoma različitim problemima. U slučaju da imate pitanja, ili problem o kom bipisanim putem porazgovarali sa psihologom možete nam se obratiti popunjavanjem dole navedenih polja. Možete je kontaktirati na našem satju.

Ostavite Komentar

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime