Šta je u stvari čip i šta traži u uređajima za štampanje? 

Čip je mali elektronski uređaj, koji služi za čuvanje podataka. Kada se u štampač, koji ima ugrađene čipove stavi toner ili kertridž, štampač će biti u stanju da čita sadržaje.

Kakve informacije čuvaju čipovi, koji su smešteni na uređaje za štampanje?

Ovi čipovi mogu da čuvaju razne informacije u zavisnosti od tipa i proizvođača.

Na osnovu tipa tonera ili kertridža štampač identifikuje toner ili kertridž i prikazuje informaciju o tome da li su oni pravilno postavljeni u štampač.

U najvećem broju slučajeva štampač nema informaciju o tome da li i koliko boje je ostalo u kertridžu, nego se to određuje samo otprilike na osnovu parametara odštampanih stranica. Ove informacije o parametrima odštampanih stranica se takođe čuvaju na čipovima.

Na čipovima se mogu naći i informacije o roku trajanja tonera. Informacije ovakve vrste su se u prošlosti zanemarivale, ali je danas sve više onih proizvođača, kojima je ovaj podatak itekako bitan.

Kako se na čipovima često nalaze veoma važne informacije, proizvođači se trude da ih neprestano usavršavaju time poboljšavajući njihov kvalitet.

Ovakvi poboljšani čipovi su veoma efikasni u borbi protiv remontovanih tonera. U 99% slučajeva kada štampač izbacuje neke greške, one uglavnom nastaju zbog čipova, koji su programirani tako da prepoznaju ovakve tonere. U ovakvim slučajevima se koriste veoma fine tehnike, kao i često ažuriranje drivera štampača, kako bi štampač koristio najsvežije informacije za filtriranje delova koji nisu originalni i koje žele da se stave u štampač. 

Međutim ako ipak želite da koristite ovakve neoriginalne delove za svoje štampače, izbegavajte ažuriranje drivera ili u štampač uvek stavljajte tonere, koji su kompatibilni sa proizvođačem.

Borba proizvođača protiv ovako remontovanih tonera se javlja iz jednog jedinog razloga, a to je zbog razlike u cenama između remontovanih i originalnih tonera, koja neretko može biti jako velika. Ako bi se potrošačima stalno omogućavala slobodna upotreba neoriginalnih tonera, to bi izazvalo značajne deficite u poslovanju firmi koje imaju profit od proizvodnje originalnih tonera. 

Pored toga proizvođači apeluju na originalne tonere ne samo da bi mogli da ostvare profit, nego i zbog toga što nekada ovi remontovani toneri ne daju tako veliki kvalitet, kakav se može postići sa originalnima.

Izvorni link: http://www.tonerdiskont.rs

Ostavite Komentar

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime